Dodávky výpočetní techniky, správa sítí, IT poradenství, kabelážní systémy

   
   
 Mapa stránek
   
     
   
   
 

Měření a certifikace sítí

Odpojuje se vám počítač od sítě? "Padá" vám stahování větších objemů dat? Zapojujete do jedné ethernetové zásuvky více počítačů a některé z nich nevidí na síť? Připojíte se k síti nižší rychlostí, než teoreticky dovolují aktivní prvky? Příčinou může být nekvalitní kabeláž!

Většina z nás již určitě viděla kanceláře plné počítačů, mezi kterými jsou po zemi chaoticky natažené "dráty", po kterých se běžně šlape, ethernetové kabely visící mezi domy, protažené bez chráničky nepoužívaným komínem, utržené zásuvky, ulámané konektory a zaprášené patch panely - to jsou bohužel situace, se kterými se běžně setkáváme.

Klientům, kteří mají pochybnosti o kvalitách svých datových rozvodů, nabízíme službu "Měření a certifikace sítí". Měření provádíme certifikačním měřícím přístrojem Fluke Networks DTX-1800. Výsledkem měření je souhrnný přehled všech datových spojů a ke každému spoji přikládáme detailní charakteristiky (viz popis měření - dále).

Reporty z měřicího přístroje jsou standartní součástí dodávky strukturované kabeláže. Pro existující kabeláže poskytujeme tyto služby:
 • proměření vybraného vzorku kabelů - toto měření se provádí v případě, kdy má klient pochybnosti o kabeláži, ktreá je např. v záruce nebo by proměření celé sítě bylo vzhledem k rozsahu příliš nákladné. Na základě dílčího výsledku se volí další postup.
 • proměření celé kabeláže s drobnými opravami - během měření je možné opravovat drobné nedostatky (oprava zásuvky, výměna konektoru apod.)
 • proměření celé kabeláže bez oprav

Součástí služby může být i popis kabeláže (označení jednotlivých portů) a zakreslení schema. V případě, kdy není možná nebo ekonomicky výhodná oprava vadných spojů, označíme porty maximální rychlostí, pro kterou test prošel (např. 1Gbit, 100Mbit, 10Mbit, telefon).Popis měření

Měřicí přistroj používá dvě metody měření:

 1. Permanent Link  - měří se spoj od patch panelu k zásuvce (tzv. přímý link) - zde je vyloučen vliv patch kabelů a jejich konektorů - obr.1
 2. Channel Link – měří se celý spoj včetně patch kabelů, vliv jejich konektorů a vliv patch panelů - obr. 2.


Obr.1 - metoda s permanent link adaptéry


Obr.2 - metoda s channel link adaptéry

Přehled měřených parametrů

 • Wire map - mapa zapojení
 • Lenght [m] – délka
 • Propagation Delay[ns] - zpoždění šíření signálu
 • Delay Skew [ns] - diferenciální zpoždění na párech
 • Rezistance [Ω] – reálný odpor jednotlivých párů
 • Insertion Lost [dB] - ztráta na vstupu
 • NEXT (Near-End Crosstalk [dB]) - přeslech na blízkém konci mezi jednotlivými páry 
 • PSNEXT (Power Sum Near-End Crosstalk [dB]) - přeslech na blízkém konci, tři páry vúči jednomu - je  vypočítán z kombinace NEXT hodnot.
 • ELFEXT (Equal Level Far-End Crosstalk) – přeslech na vzdáleném konci vztažený na celou dálku páru, měřeno mezi jednotlivými páry na obou stranách. ELFEXT test měří FEXT přeslechy. ELFEXT mezi páry drátu je určován v dB jako rozdíl mezi naměřeným FEXT a průchozími ztrátami páru jehož signál je narušován těmito FEXT přeslechy.
 • PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk[dB]) - přeslech na vzdáleném konci vztažený na celou dálku páru – tři páry vůči jednomu – meřeno na obou stranách páru. Je  vypočítán z kombinace ELFEXT hodnot.
 • ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) – odstup signál-šum mezi jednotlivými páry na obou stranách páru
 • PSACR (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) – odstup signál šum, tři páry vůči jednomu na obou stranách páru
 • RL (Return Loss [dB]) – zpětný odraz
 • HDTDX (High-Definition Time Domain Crosstalk) – analýza výskytu přeslechů v cele délce kabelu, mezi jednotlivými páry.
 • HDTDR (High-Definition Time Domain Reflectometry) – analýza výskytu odrazu v celé délce kabelu způsobené impedančními anomáliemi na jednotlivých párech.

 

Ukázky reportů prošel/neprošel viz obr. 3 a 4:Obr. 3. ukázka reportu naměřených hodnot na kabelu CAT 6, ohonoceno jako PROŠELObr. 4 ukázka reportu naměřených hodnot na kabelu CAT 6, ohonoceno jako NEPROŠEL

Pomocí HDTDX, HDTDR analyzeru, lze zjišťovat možné příčiny chyb v daném segmentu:

chyby na konektoru:

 • příliš velký rozplet párů na konektoru
 • vadný konektor (nespňuje parametry dle normy)

chyby na kabelu:
 • vadná určitá část kabelu
 • zalomený kabel – velké ohyby
 • rozplety v párech kabelu
 • na určité části kabelu vadná impedance
 • zkratování
 
         
  Copyright NWS s.r.o. 2007. Všechna práva vyhrazena.