OUTSOURCING

IT Outsourcing je hlavní činností naší firmy. Orientujeme se na společnosti, kterým se nevyplatí mít vlastního správce IT nebo potřebují adekvátní náhradu interního zaměstnance v případě jeho nepřítomnosti. Velmi častým scénářem spolupráce je i specializovaná podpora interních IT správců. Výhodou jsou nižší náklady, zastupitelnost techniků a úspora nákladů na školení vlastního IT správce. Skutečnost, že technik není k dispozici každý den po celou pracovní dobu z našich zkušeností není problémem. Pro případy neočekávaných událastí poskytujeme smluvním klientům garantovanou dobu odezvy. K dispozici máme náhradní hardware pro překonání běžných provozních problémů.

V oblasti správy IT systémů nabízíme tyto služby:

  • pravidelná kontrola a údržba systémů
  • online dohled
  • odstraňování havarijních stavů
  • poradenství a rozvoj systémů
  • garantovaná odezva řešení havarijních stavů
  • telefonická podpora pro drobné konzultace
  • telefonický HOTLINE pro nahlášení havárie
  • sledování požadavků a probíhajících projektů interním informačním systémem ServiceDesk
  • vzdálená správa