SÍŤOVÁ BEZPEČNOST

Otázky týkající se zabezpečení počítačových systémů jsou každodením tématem diskuzí IT specialistů i domácích uživatelů. V dnešní době jsou ve sdělovacích prostředcích opakovaně zmiňovány situace prolomení bezpečnosti systémů, zneužití odcizených dat nebo jejich zašifrování škodlivým kódem. Bohužel i přes četná varování je mnohými uživateli, IT správci či majiteli firem otázka bezpečnosti podceňována. Amatérské zásahy do nastavení systémů mohou mít fatální následky.

Naše společnost si je vědoma skutečnosti, že pro malé firmy může být zabezpečení na vysoké úrovni cenově nedostupné. Máme však k dispozici cenově dostupné řešení, které je kombinací firewallu, softwarového bezpečnostního řešení pro pracovní stanice, servery a zároveň zálohovacího řešení.

Bezpečnostní brány

Pro společnosti různých velikostí máme k dispozici řešení hardwarových bezpečnostních prvků plnících funkci nejen routeru a firewallu, ale také provádějí inspekci datového provozu. Tento prvek provádí kontrolu dat přicházejících z veřejné datové sítě.

Bezpečnostní software

Další úrovní bezpečnosti je software na pracovních stanicích a serverech, který kontroluje chování aplikací a neustále monitoruje běžící procesy za účelem detekce škodlivého chování.

VPN

Abychom zamezili zněužití dat procházející veřejnou datovou sítí, používáme pro přístupy z veřejného internetu do lokální sítě výhradně VPN tunelů. VPN tunel může být sestavený i mezi jednotlivými pobočkami (tzv. permanentní tunel) nebo mezi uživatelským zařízením (notebook, tablet, telefon) a lokální sítí (tzn. dynamický tunel). Data procházející tunelem jsou šifrována.

Bezdrátové sítě

Nejzranitelnější částí sítí jsou bezdrátové sítě. Úroveň jejich zabezpečení je velmi často nízká. Bezdrátové sítě jsou jedním ze systémů, kterým je věnována velká pozornost ihned po jejich převzetí do naší správy.

Šifrování dat

Pro omezení úniku dat z koncových stanic uživatelů, zejména z přenosných zařízení, která mohou být odcizena, používáme šifrovací nástroje. Uživatel je po spuštění zařízení vyzván k zadání hesla, bez jehož znalosti se ani např. vyjmutím disku a jeho připojením do jiného počítače k uživatelským datům nedá dostat.